جدیدترین آگهی ها
تصویر آگهی

تراش موریساکی ژاپن

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز سینسیناتی

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز YANG تايوان كنترل فانوك OMD

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش هواچئون 2001 کنترل فانوک 18

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

اسپارك CHARLMIS مدل RUBUFURM20

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش EMCO ساخت اتريش

9 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز 5محور همزمان SSB ساخت المان

10 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش گيلد مستر CT500

10 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

دستگاههاي تزريق پلاستيك

10 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش TRUPTNL16

10 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش denver تایوان

11 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز بورينگ 5محور UNION كنترل هايدن اسپيندل 130

11 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده