جدیدترین آگهی ها
تصویر آگهی

فرز 3 محور ویکتور تایوان

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

سنگین تراش CNC هانست آلمان

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز 3 محور ینگ تایوان

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز 3 محور FIRST تایوان

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش جانفورد تایوان دارای محور C

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز MORISEKI کنترل فانوک

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

CNC heavy duty lathe Heyligenstaedt

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

spain machine

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

Anayak

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز ۴ محور همزمان

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

‎تراش Cnc كره DEWOO

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

‏DECKEL - MAHO DMC103

1 هفته پیش
قیمت تعیین نشده