جدیدترین آگهی ها
تصویر آگهی

تراش TOPER تايوان سال ساخت 2007 كنترل فانوك OITC

23 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

Deckel Maho 100v

23 ساعت پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز MAHO 700چهار محور همزمان افقي عمودي DNC

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز VEMAS سال ساخت 1998كنترل هايدن 425

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش موريساكي SL25ژاپن 2001 كنترل فانوك

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز چهار محور همزمان ويكتور سال 2003 كنترل فانوك om.c

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز كوايزر تايوان سال ساخت 2001كنترل هايدن 426

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش دوو پوما 230M كنترل فانوك 18M داراي محور C

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش 8متر سنتر 125ساخت اوكراين

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش 7متر سنتر 85ساخت كشور چك

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز سی ان سی سه محور JOHNFORD MATRA 1000 ساخت تایوان

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز cnc موري سيكي ٧٦٠ ژاپني، مدل MV35، كنترل فانوك ١١m

2 روز پیش
قیمت تعیین نشده