جدیدترین آگهی ها
تصویر آگهی

فرز MORISEKIMV40 چهار محور همزمان

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

دستگاه تراش تورنادو 210 کنترل فانوک 21i

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

نام دستگاه Nakamura

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز بریچبورد 2001 کنترل هایدن 410

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز بریچبورد 1999 کنترل هایدن 410

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

دستگاه تراش takisawa

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز ycm تایوان

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش گودوی تایوان

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش ویکتور Vturn 36

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش ینگ ML300 تایوان

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز KIRA ژاپن

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز چهار محور همزمان بریچبورد

1 روز پیش
قیمت تعیین نشده