جدیدترین آگهی ها
تصویر آگهی

فرز داهلی

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

دستگاه تراش 11 محور TORNOS

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

دستگاه فرز ۳ محور SUPER MAX

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

تراش ۳ محور GILDEMEISTER

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

MORI SaEIKI SV500

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز cnc Kondia

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز cnc SPINNER

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

‎ QUASER كوايزر

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز Cnc 3 محور ‏

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

‏Bridgeport VMC800

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

فرز ۵محور

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده
تصویر آگهی

Cincinati milacron

3 روز پیش
قیمت تعیین نشده