• تصویر آگهی

ساخت تیغه وماتریس ومتعلقات برک

سلام گروه فنی ومهندسی نوین کارصنعت پیشرودرساخت تیغه
وماتریس ومتعلقات برک بابالاترین
کیفیت وکمترین زمان ساخت رقابت
با محصول خارجی
: ۰۹۱۲۵۷۷۵۱۹۹

(عادی)

0 تومان

  • 2 هفته پیش
  • 10
ساخت تیغه وماتریس ومتعلقات برک
۰۹۱۲۵۷۷۵۱۹۹
0

تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)