• تصویر آگهی

سنگین تراش لهستانی poreba

قطر کارگیر ۱۲۵۰ میلیمتر طول ۶۰۰۰ میلیمتر تحویل روشن فدایی @Ali_fadae47

(تراش معمولی)

0 تومان

  • 1396/12/5
  • 176
سنگین تراش لهستانی poreba
model TCG-125/6M
0
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده

تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)