• تصویر آگهی

فرز سی ان سی هارتفورد Hartford

Model Omnis 1020 Axis X 1020.0 mm Axis Y 510.0 mm Axis Z 630.0 mm Spindle taper BT40 Year. 2004 Spindle 10000 rpm @hamiderzanejadi

(فرز سی ان سی)

0 تومان

  • 1397/1/28
  • 146
فرز سی ان سی هارتفورد Hartford
0
مشخص نشده

تصویر آگهی


تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)