• تصویر آگهی

تراش Yang_ml28 تایوان

کنترل فانوک ، قطر ۲۵۰، گلویی ۷۵ (۰۹۱۲۹۴۱۳۰۱۹)

(سی ان سی)

0 تومان

  • 1397/9/13
  • 83
تراش Yang_ml28 تایوان
2000
700
0
مشخص نشده

تصویر آگهی

  • تصویر پروفایل

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)