• تصویر آگهی

سنگین تراش دی پی راونسپورک المان

سنگین تراش دی پی راونسپورک المان قطر 2500 وطول 4000. درطول قابل تغیر می باشد وفول ابزار 09124105470

(تراش معمولی)

0 تومان

  • 1397/10/16
  • 76
سنگین تراش دی پی راونسپورک المان
09124105470
0
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده

تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)