• تصویر آگهی

MORI SEIKI

MORI SEIKI MODEL SV50 Control FANUC 18 X 850 mm Y 510 mm Z 510 mm Spindle 20000 rpm year 1999 Tool changer 30 pos @hamiderzanejadi

(عادی)

0 تومان

  • 1396/10/19
  • 105
MORI SEIKI
SV50
1999
0

تصویر آگهی


تصویر آگهی


تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)