• تصویر آگهی

تراش

تراش تیپ 500 پنج متر ریلها دست نخورده چهارنظام وفکها سالم

(تراش معمولی)

0 تومان

  • 1396/10/30
  • 106
تراش
تیپ 500
0
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده

تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)