• تصویر آگهی

Quaser

بعاد ميز:۶۰۰@۱۲۰۰ م م حركت محور X:م م ۱۰۲۰ حركت محور Y:م م ۶۰۰ حركت محور Z:م م ۶۰۰ اسپيندل:۱۰۰۰۰ rpm ۲۴ ابزار-ISO40-تعویض راندوم كنترل: FAnuc 18M وضعیت:عالی

(عادی)

0 تومان

  • 1396/10/30
  • 105
Quaser
MV204II
سالم
0

تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)