• تصویر آگهی

DMTG

۱۰۰۰/۶۰۰/۶۰۰ لینیر فانوکoimf DMTG بسیار کم کار

(فرز سی ان سی)

180,000,000 تومان

  • 1396/11/4
  • 124
DMTG
VMC1020
سالم
180,000,000
مشخص نشده

تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)