• تصویر آگهی

Mazak

کنترل دستگاه MAZATROL T32-2 Linear

(سی ان سی)

0 تومان

  • 1396/11/4
  • 102
Mazak
QUICK TURN 18N
1990
سالم
0
سالم
مشخص نشده

تصویر آگهی


تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)