• تصویر آگهی

FanucDrill

FANUC 10M + DNC

(تراش معمولی)

42,000,000 تومان

  • 1396/8/22
  • 134
FanucDrill
STAMA/FANUC-MC110
آلمان
1987
42,000,000
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده
مشخص نشده

تصویر آگهی


تصویر آگهی


تصویر آگهی

طاها انصاری

http://www.tahacnc.com

اطلاعات تماس
تعداد مشاهده آگهی(هفتگی)